Startpagina

Het Barokkoor is op 4 september 2012 opgericht. We zingen a capella meerstemmige "oude" muziek, met name uit de tijd van Renaissance en Barok (17e eeuw en ouder). Wanneer een stuk erom vraagt wordt begeleiding door één of meer instrumenten echter niet uitgesloten. Zo hebben we o.a. samengewerkt met "De Truwanten", een gezelschap dat 16e eeuwse blaasinstrumenten bespeelt en hebben we een kerstcantate met continuobegeleiding op het repertoire. We repeteren op dinsdag-avond van 19.45-21.45 uur bij één van de leden thuis.

Componisten uit deze tijd zijn bijvoorbeeld: Byrd, Dowland, Händel, di Lasso, Morley, Praetorius, Purcell en Weelkes. Bach staat niet in dit rijtje: zijn muziek wordt genoeg door andere koren gebracht. Het huidige repertoire staat op de pagina "Repertoire".

We treden regelmatig op: o.a. bij "Zwolle zingt!" en op Open Monumentendag. Ook werken we soms met het professionele gezelschap Opera2Day in theater De Spiegel, zoals in 2014 met Medée van Cherubini en in 2018 met Hamlet van Ambroise Thomas. We sluiten het seizoen meestal af met een uitvoering in de Waalse kerk waarbij we ook solistische combinaties niet uit de weg gaan.

De muziek uit de tijd van de barok was vooral gericht op het overbrengen van emoties. De tekst is leidend, niet de indeling in maten (maatstrepen waren er toen nog niet). Verder is de muziek rijk versierd en vaak polyfoon (d.w.z. er is geen onderscheid tussen een hoofdstem en begeleidende stemmen - elke stem is even belangrijk, melodielijnen worden van stem tot stem doorgegeven, gevarieerd en vervlochten tot één klinkend geheel). De invloed van de kerk op de muziek was groot (o.a. als opdrachtgever). Dit koor richt zich niet op liturgische muziek, maar een religieus thema (zoals een kerstcantate of een concertante mis) wordt niet uitgesloten. Liederen over de liefde zijn soms dramatisch, maar er zijn ook veel vrolijke stukken.

Omdat de muziek uit deze periode niet eenvoudig is, worden wel enige eisen aan de zangers gesteld. Zo wordt verwacht dat de leden thuis m.b.v. een muziekbestand de eigen partij instuderen, zodat we tijdens de repetities sneller meerstemmig kunnen zingen. Ook wordt een stemtest afgenomen om de kwaliteit, stembereik en klankkleur van de aspirant-leden te beoordelen. Het gebruik van een muziekstandaard wordt aanbevolen om het oogcontact met de dirigent te bevorderen.


Laatste nieuws

Geplande uitvoeringen

  • Op zaterdag 9 februari 2019 doen we mee met "Zwolle zingt Nederlands!".  Een opname van dit concert is te horen via de download button onderaan deze kolom.
  • We sluiten het seizoen op 8 juni 2019 om 15.30 uur af met een eigen concert  in de Waalse kerk. Naast het koorprogramma zullen enkele leden solistisch optreden. Ook is er een instrumenteel intermezzo.   Ter bestrijding van de onkosten is er een collecte bij de uitgang.
  • We verlenen ook dit jaar medewerking aan Monumentendag op 14 september 2019. Waar en hoe laat is nog niet bekend.
  • Op 29 september 2019 treden we op bij het pontje van Oldeniel, bij het theehuis aan de Hattemse kant. De tijd is nog niet bekend.

Belangstelling?

Iedere derde dinsdagavond van de maand is er een open repetitie. We zoeken met name een lage mannenstem, maar anderen zijn ook welkom. Iedereen kan tweemaal vrijblijvend komen meezingen. Wel hebben we graag tevoren even contact, zie de gegevens onder aan deze pagina. Er is geen leeftijdsgrens. 

Concert 20190209.mp3