Barokkoor

Het Barokkoor bestaat sinds 2012. We zingen 3- of 4-stemmige muziek uit de Renaissance en Barok, meestal a capella, soms ook met instrumentale begeleiding. Voorop staat dat we samen plezier willen hebben in het zingen van mooie muziek. In kwaliteit proberen we elk jaar weer wat verder te komen.

Repertoire

Op ons repertoire staan liederen van onder andere Byrd, Dowland, Händel, di Lasso, Morley, Praetorius, Purcell en Weelkes. Bij deze muziek staat de tekst centraal, en probeert de muziek een expressie van de tekst te zijn. Vaak wordt daarbij polyfonie toegepast: elke stem heeft een eigen melodielijn. De tekst is soms werelds, maar ook religieuze teksten komen voor, omdat liturgische muziek nu eenmaal een belangrijk deel uitmaakt van muziek uit de Renaissance of Barok. De gehele lijst vind je hier.

Optredens

We treden enkele keren per jaar op. Onder andere in september op “Open Monumentendag” en in februari op het korenfestival “Zwolle zingt!”. Elk jaar werken we toe naar een klein, door ons zelf georganiseerd slotconcert in de Waalse kerk. Soms treden we tussendoor nog op, als we daarvoor gevraagd worden. Zo hebben we rond kerst in de hal van Isala gezongen en een aantal keren bij het theehuis aan het Kleine Veer. Ook hebben we twee keer medewerking verleend aan het professionele Opera2Day.

Actueel

Corona

Het afgelopen seizoen repeteerden we zo veel mogelijk live in gebouw Domusica, als het niet anders kon digitaal m.b.v. Zoom. 

Vanaf 6 juli 2021 repeteren we weer als vanouds bij leden thuis.  Hierbij worden uiteraard de coronaregels in acht genomen.

Optredens

Op 29 februari 2020 traden we voor het laatst op: bij “Zwolle Zingt!”  in  theater Odeon. We voerden toen o.a. met 300 andere zangers het lied "One Day" uit.

Nieuwe leden zeer gewenst

Om te kunnen voortbestaan is versterking van alle stemgroepen noodzakelijk. Er is geen leeftijdsgrens. Wel hebben we graag tevoren even contact i.v.m. de plaats van de repetitie, Zie verder onder Info en aanmelden.