Barokkoor

Het Barokkoor (met momenteel 11 leden) bestaat sinds 2012. We zingen 3- of 4-stemmige muziek uit de Renaissance en Barok, meestal a capella, soms ook met instrumentale begeleiding. Voorop staat dat we samen plezier willen hebben in het zingen van mooie muziek. In kwaliteit proberen we elk jaar weer wat verder te komen.

Repertoire
Op ons repertoire staan liederen van onder andere Byrd, Dowland, Händel, di Lasso, Morley, Praetorius, Purcell en Weelkes. Bij deze muziek staat de tekst centraal, en probeert de muziek een expressie van de tekst te zijn. Vaak wordt daarbij polyfonie toegepast: elke stem heeft een eigen melodielijn. De tekst is soms werelds, maar ook religieuze teksten komen voor, omdat liturgische muziek nu eenmaal een belangrijk deel uitmaakt van muziek uit de Renaissance of Barok. De gehele lijst vind je hier.

Optreden
We treden enkele keren per jaar op. Onder andere in september op “Open Monumentendag” en in februari op het korenfestival “Zwolle zingt!”. Elk jaar werken we toe naar een klein, door ons zelf georganiseerd slotconcert in de Waalse kerk. Soms treden we tussendoor nog op, als we daarvoor gevraagd worden. Zo hebben we rond kerst in de hal van Isala gezongen en een aantal keren bij het theehuis aan het Kleine Veer. Ook hebben we twee keer medewerking verleend aan Opera2Day.

Actueel

Corona

In verband met de regels rond Corona repeteren we met een volledig koor in een grote zaal in gebouw Domusica, Radewijnstraat 10, Zwolle.

Tijdens de lockdown houden we Zoom-sessies vanuit huis.

Agenda 2020
Dit jaar traden we op bij “Zwolle Zingt!”  (29 februari in  theater Odeon). Ook deden we mee aan het met 300 zangers uitvoeren van het lied "One Day".

Ons slotconcert in de Waalse kerk in Zwolle is wegens de corona-crisis  in 2020 helaas vervallen. 

Agenda 2021
“Zwolle Zingt!” gaat dit jaar helaas niet door. 

Aan het einde van het seizoen houden we doorgaans een slotconcert in de Waalse kerk in Zwolle. Het is nog niet bekend of dit wegens de corona-crisis in 2021 door kan gaan. 

Koor

We kunnen versterking gebruiken. Met name zoeken we alten en bassen. Er is geen leeftijdsgrens. Wel hebben we graag tevoren even contact, Zie verder onder Informatie en aanmelden.