Info en aanmelden

Ledental: We willen een klein a capella koor zijn. Daarom is het ledental per stemsoort aan maxima gebonden. We zijn geen projectkoor, dus bij een concert doet ieder lid mee. Hoe de opdeling in stemgroepen precies is hangt af van het muziekstuk en het stembereik van de zangers. Ook is er ruimte voor solo's, duetten of andere experimenten.

Op dit moment zijn we met 11 zangers en zingen we drie- en vierstemmig. Om een bredere financiĆ«le basis te krijgen en om qua aantal zangers per stemgroep minder kwetsbaar te zijn, hebben we behoefte aan uitbreiding. Iedere derde dinsdag van de maand is er daarom een open repetitie.

Kwaliteit: De naam Barokkoor wekt mogelijk de suggestie dat we een topkoor zijn - dat zijn we niet. Wel proberen we eruit te halen wat er in zit, bijv. door de verplichte thuisstudie en door niet voor de makkelijkste stukken te kiezen, zo is het merendeel polyfoon (zie de pagina "Repertoire"). Het plezier in het samen zingen van deze prachtige muziek staat bij ons voorop, niet het aantal concerten. We treden meestal op bij Open Monumentendag en "Zwolle zingt!". Soms doen we mee aan een extern project, zoals met het professionele gezelschap Opera2Day. We sluiten doorgaans het seizoen af met een uitvoering op een locatie met een goede akoestiek. 

Bestuur: We hebben geen bestuur, als er iets besproken moet worden doen we dat direct. Het organisatorische werk wordt gedaan door een zakelijk leider. Er is wel een muziekcommissie. De muzikale verantwoordelijkheid ligt bij de dirigent.

Stemtest: Ter bewaking van de kwaliteit en voor de bepaling van het stembereik wordt door de dirigent een individuele stemtest afgenomen. Er zijn geen leeftijdsgrenzen.

Contributie: Hieruit wordt het honorarium van de dirigent betaald en de extra activiteiten (zangpedagoog, kosten van de uitvoeringen en het meedoen aan externe projecten). De hoogte van de contributie hangt af van het aantal leden en wordt jaarlijks bekeken (momenteel 240 euro per jaar, te voldoen in 2 of 12 terrmijnen). Het inschrijfgeld is 10 euro.

Aanmelding: U mag twee maal vrijblijvend komen kijken of meezingen. Daarna kunt U zich aanmelden (graag per mail op barokkoor@gmail.com), onder betaling van het inschrijfgeld. We willen graag de volgende gegevens van u ontvangen: voornaam, achternaam, volledig adres, emailadres, telefoonnummer, stemsoort en zangervaring. Na een positieve stemtest, en als het maximum voor uw stemgroep niet bereikt is, bent u lid en betaalt u de contributie voor het komende halfjaar. Stortingen op bankrekeningnummer NL12TRIO0338927522 t.n.v. G.A. van Huis te Zwolle, onder vermelding van "Barokkoor". Het lidmaatschap geldt minimaal voor het hele seizoen.

Privacy: Het Barokkoor voldoet aan de eisen van de Europese wetgeving (AVG). Het privacyreglement is op aanvraag verkrijgbaar.